Forbo | Robi Sp. z o. o. Poznań - Wykładziny obiektowe

Forbo

Eurosafe Special 540

klej_540

Mocny klej dyspersyjny stosowany przy układaniu wykładzin elastomerowych z szlifowanym spodem, z rolki lub w formie płytek do 1 m x 1m i 4 mm grubości, nie zawierających chloru wykładzin. Do klejenia homgennych i heterogennych wykładzin z PCW, CV, dekoracyjnych płytek PCW, wykładzin wielowarstwowych PCW z nośnikiem z włókna poliestrowego i mineralnego na chłonne, zgodne z normami podłoża. (więcej…)

Eurofix Anti Slip 541

klej_541

Dyspersyjny środek do mocowania samoleżących płytek tekstylnych ze spodem winylowym lub bitumicznym i nie chłonnych podłożach w celu zapobiegania ich przesuwaniu. (więcej…)

Eurosafe TK Extra 401

klej_401

Klej dyspersyjny, bez rozpuszczalników, szybko wiążący, o duzej sile wiązania końcowego, przeznaczony do klejenia na mokro wykładzin tekstylnych z różnym spodem. (więcej…)

Eurostar Lino 611

klej_611

Szybko i mocno wiążący, klej dyspersyjny do układania linoleum z rolki i w formie płytek, wykładzin korkowych, kokosowych, wykładzin sizalowych, wykładzin z włókniny igłowanej, z PCW, wykładzin tekstylnych z różnym spodem na chłonne, zgodne z normami podłoża. (więcej…)

Euroflex Lino Plus 418

klej_418

Szybko i mocno wiążący, przeznaczony do układanialinoleum i wykładzin korkowych na chłonne, zgodne z normami podłoża. Łatwy do rozprowadzenia, wysoka wytrzymałość na wilgoć, alkalia i nacisk foteli na kółkach. (więcej…)

Eurosafe Start Tack 522

klej_522

Wysokiej jakości klej dyspersyjny, q dużym stopniu odporny na plastyfikatory; przeznaczony do klejenia na mokro, przylepcowo i kontaktowo na chłonne i nie chłonne, zgodne z normami podłoża. Posiada długi czas otwarty. Stosowany do wykładzin PCW i CV w rolkach. Nadaje się również do klejenia kontaktowego ściennych wykładzin elastycznych oraz mat wygłuszających. (więcej…)

Eurosafe Basic 525

klej_525

Uniwersalny klej dyspersyjny do klejenua wykładzin PCW w rolkach, wykładzin wielowarstwowych PCW z nośnikiem z włókna poliestrowego i mineralnego. Duża siła wiązania końcowego. na chłonne podłoża, Nie zawiera rozpuszczalników (zgodnie z TRGS 610. GISCODE D 1

(więcej…)